sinds juni 2017

 B&B De Zilte Zeehoeve 

'Een luxe Bed & Breakfast in Zeeland voor volwassenen'

Het eiland Schouwen-Duiveland


Met de Oosterscheldekering aan het ene eind van het eiland en het Watersnoodmuseum aan het andere eind, is Schouwen-Duiveland onlosmakelijk met de zee verbonden. Het eiland wordt omringd door de Noordzee, Nationaal Park Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Het eiland heeft vele plekken waar de wereld onder water minstens even mooi is als boven het wateroppervlak. De kop van Schouwen heeft duingebieden waar wandelaars, fietsers, mountainbikers en sporters hun hart kunnen ophalen. De stranden zorgen elke zomer voor een oneindige stroom van badgasten richting de westkust. Vogelliefhebbers mogen zeker het 4400 hectare tellende Plan Tureluur niet missen. De historische stad Zierikzee ligt centraal op het eiland. De omliggende dorpen en polders vormen het groene achterland van het eiland.

               
Geschiedenis


Schouwen-Duiveland bestond oorspronkelijk uit vier eilanden : Schouwen, Bommenede, Dreischor en Duiveland. Door verzanding en inpoldering ontstond in de loop der tijd één gebied. De gemeentelijke grond loopt door tot ver in het omringende water. Met het binnenwater meegerekend, bestaat de gemeente Schouwen-Duiveland meer uit water dan uit grond. 
De strijd tegen het water is op veel plaatsen terug te vinden in het landschap en de gebouwen. Resten van kreken en overstromingen zijn aantrekkelijke natuurgebieden geworden en op sommige huizen kun je zien tot hoe hoog het water ooit is gekomen. De Plompe Toren staat symbool voor de vele dorpen die ten prooi vielen aan het water. De herinneringen aan de watersnoodramp van 1953 zijn het meest zichtbaar en goed te volgen in een speciale (auto)route. 
Schouwen-Duiveland heeft voorspoed en tegenslag gekend. De voorspoed zorgde voor prachtige koopmanshuizen en andere gebouwen in onder meer Zierikzee en Brouwershaven. Ook de landhuizen en herenboerderijen rond Schuddebeurs, getuigen hiervan. De tegenslag zorgde ervoor dat er geen geld was om gebouwen uiteindelijk te slopen. Daarom is een deel van deze historische gebouwen nog steeds te zien zijn. Op Schouwen-Duiveland zijn ruim achthonderd monumenten te vinden waarvan meer dan 550 in Zierikzee.


Dorpen en steden


Dreischor is één van de best bewaarde ringdorpen van Zeeland. Het ligt precies in het midden van het eiland. De historische stad Zierikzee ligt er niet ver vandaan. Behalve de vele monumenten heeft deze stad ook veel winkels en terrassen. Het vissersdorp Bruinisse ligt op de kop van Schouwen-Duiveland. De visserijfeesten zijn een jaarlijks hoogtepunt in het dorp. Brouwershaven was het geboortedorp van dichter, jurist en politicus Jacob Cats. Tegenwoordig is het vooral een populaire bestemming voor zeilers.